Long Môn Bát Cục Luận Thuỷ

 Long Môn Bát Cục Luận Thủy

Trong lý luận của Phong Thủy thì núi chủ con người, nước chủ tài. Trong Long Môn Bát Cục luận thủy , nước chia làm Tiên Thiên Thủy và Hậu Thiên Thủy , Tiên Thiên Thủy chỉ sự hưng vượng con người , Hậu Thiên Thủy để chỉ tiền tài quảng tiến .
Long Môn Bát Cục luận thủy thì lấy phương vị phối Tiên Hậu Thiên bát quái mà đến. Ví dụ: Lập nhà tọa chính bắc, tất Đoài là Tiên Thiên Thủy, Khôn là Hậu Thiên thủy .
Làm thế nào để xác định chính bắc Tiên Thiên thủy ? Phải lấy Hậu Thiên Bát Quái làm điểm xuất phát , tại Hậu Thiên Bát Quái chính bắc là Khảm , mà tại Tiên Thiên Bát Quái Khảm tại chính Tây . Nên lấy thủy đến chính Tây làm Tiên Thiên Thủy . Tức là theo Hậu Thiên tìm Tiên Thiên .


Làm thế nào để xác định chính Bắc Hậu Thiên Thủy ? Đầu tiên lấy Tiên Thiên Bát Quái làm xuất phát điểm , tại Tiên Thiên Bát Quái chính Bắc là Khôn , mà tại hậu thiên bát quái Khôn tại Tây Nam . Cho nên nói Tây Nam có thủy đến là Hậu Thiên thủy . Tức là theo Tiên Thiên tìm hậu thiên .
Tất cả theo đó mà suy :
– Tọa Nam triều bắc , tiên thiên thủy tại chính đông , hậu thiên thủy tại tây bắc .
– Tọa Đông triều tây , tiên thiên thủy tại đông bắc , hậu thiên thủy tại chính nam .
– Tọa Tây triều đông , tiên thiên thủy tại đông nam , hậu thiên thủy tại chính bắc .
– Tọa Đông Nam hướng tây bắc , tiên thiên thủy tại tây nam , hậu thiên thủy tại chính tây .
– Tọa Tây Bắc hướng đông nam , tiên thiên thủy tại chính nam , hậu thiên thủy tại đông bắc .
– Tọa Đông Bắc hướng tây nam , tiên thiên thủy tại tây bắc , hậu thiên thủy tại chính đông .
– Tọa Tây Nam hướng đông bắc , tiên thiên thủy tại chính bắc , hậu thiên thủy tại đông nam .
Long Môn Bát Cục Thủy Pháp , tuy chỉ nói về thủy nhưng cũng cần có sơn liên hệ . Ví như lấy Tiên Thiên Thủy Hậu Thiên Sơn , hoặc Tiên Thiên Sơn Hậu Thiên Thủy . Sơn với thủy tương giao .

Www.phongthuy123.com – A Tư Tiểu Khang.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: