Thôi Tài Và Áp Tuyệt Nghinh Sinh

Quan Phượng Tường Phong Thủy Bút Ký – Cự Môn Thôi Tài Và Áp Tuyệt Nghinh Sinh Chẩm Bạch Thôi Đinh Bí Pháp

Trong thuật Tướng Trạch , có phép Cự Môn Thôi Tài và Áp Tuyệt Nghinh Sinh Chẩm Bạch Thôi Đinh là hai phép rất bí mật. Các Thầy giỏi thuật này trước đây không bao giờ cẩu thả truyền rộng rãi. Các Thầy thường nói : Truyền cho phi nhân, làm cho phi nhân, sẽ bị Thiên Khiển (Trời trách phạt). Trừ một số kẻ tự xưng là người “Hiện Đại” không tin vào nhân quả , còn lại các Thầy đều tuân theo di huấn mà giữ gìn .
Phép Cự Môn Thôi Tài :
Đệ Nhất : Nhà ở cần hợp Thiên Tâm Chính Vận ( Tức là : Linh Chính hội Đương Nguyên Vận )
Đệ Nhị : Chủ nhà và Mệnh nhà phải hợp ( Tức : Theo Bát Trạch Du Niên )
Đệ Tam : Mệnh Cung cần liên với cửa nhà thành Cự Môn Quái ( Tức theo Du Niên )
Đệ Tứ : Tại nhà ở lấy mệnh quái chỗ tuyệt mệnh đặt bếp , miệng bếp quay về hướng mệnh cung .
Phép Áp Tuyệt Nghinh Sinh Chẩm Bạch Thôi Đinh :
Đệ Nhất : Mệnh Chủ Trạch cần phối Trạch Mệnh được tốt .
Đệ Nhị : Cửa nhà cần phối Mệnh chủ nhà ( Sinh khí hoặc cát vị )
Đệ Tam : Phòng ngủ vợ chồng cần so với cửa nhà là Sinh Khí phương , mệnh cung cũng  cần phối với cửa nhà thành sinh khí . ( Vị trí giường là sinh khí so với cửa )
Đệ Tứ : Vị trí giường với cửa phòng ngủ tạo thành diên niên .
Đệ Ngũ : Tạo bếp nơi cung Tuyệt Mệnh của chủ trạch , miệng bếp hướng về phương sinh khí của chủ trạch , đó là Áp Tuyệt Nghinh Sinh .
Đệ Lục : Niên tinh cũng nguyệt tinh Tam Bạch cát tinh đáo đến nơi đó tất ứng nghiệm ( Tam Bạch Cát Tinh đến phòng ngủ và cửa phòng ngủ ) .
Đầu đời Thanh , Tưởng Đại Hồng bài Tam Hợp , truất Bát Trạch , nói chỉ Cửu Tinh mới là chính . Không biết rằng : Tam Hợpxem thịnh suy biến hóa ; Cửu Tinh là rõ vận chuyển của Khí ; Bát Trạch là lý của sự tổn , ích , đầy ,vơi của 64 quái .
Kham Dư thuật vốn dựa vào Kinh Dịch , Kinh Dịch là triết học về sự biến hóa , cũng là “Âm Dương vô thường vị . Hàn Thử vô thường thời” . Họ Từ tác giả của “Địa Lý Nhân Tử Tu Tri” có nói : Chỗ diệu của Địa Lý , không ra khỏi Ngũ Hành , Ngũ Hành là biến hóa , không thế tột cùng ,cho nên nói Khí , nói Chất cũng là nó thôi . Tống nho cũng nói : Chất tuy do Khí mà thành , nhưng thể của nó nhất định không đổi ; Khí tuy hành nơi Chất , bên trong mà tuần hoàn không cùng . Nay nếu lẫn lộn làm một , tất khoảng cách Trời với Đất không thể định ra rõ ràng , còn như không diệu kỳ biến hóa , thì tạo hóa chẳng nhỏ lắm ư !
Cho nên người biết được cơ chế tạo hóa thì vui mừng biết bao . Tất cả : Tam Hợp , Cửu Tinh , Bát Trạch cũng đi mà không trái nhau , rõ điều đó là thông được thuật , còn không sẽ nghiêng lệch , mờ ám ! Nên nhớ !

Nguyên Tác Giả : Quan Nguyên Vũ
http://www.phongthuy123.com – A Tư Tiểu Khang Dịch .

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: