Văn Xương Đế Quân

Văn Xương Đế Quân

Lai Lịch Của Văn Xương Đế Quân :
Văn Xương Đế Quân tên gọi của 6 ngôi sao trên trời , tức là Văn Xương Cung. Một thuyết nói là ở phía trước Bắc Đẩu Khôi , một thuyết nói tại bên trái Bắc Đẩu . Sáu sao này đều có tên riêng , gọi là Thượng Tướng, Thứ Tướng , Quý Tương , Tư Mệnh , Tư Lộc . Tất cả gọi chung là Văn Xương Đế Quân , cũng còn gọi là Tử Đồng Đế Quân , có tên gọi này là vì thời
Nguyên Nhân Tông ( Trung Quốc ) . Vào năm thứ 3 Diên Hữu Nguyên Nhân Tông phong Tử Đồng Thần là “Phụ Nguyên Khai Hóa Văn Xương Tư Lộc Hoành Nhân Đế Quân” . Tử Đồng Thần và Văn Xương Thần được hợp nhất làm một Thần . “Minh Sử” trong phần “Lễ Chí” nói “ Tử Đồng Đế Quân , họ Trương, tên Á Tử , sống ở Thất Khúc Sơn đất Thục , đánh nhau với quan nhà Tấn chết , người đời lập miếu cúng lễ !” . Trương Á Tử tức là Trương Dục ở đất Thục , năm Ninh Khang thứ hai đời Đông Tấn tự xung là Thục Vương, khởi nghĩa đánh nhau với Tần Phù một thời gian dài rồi chết . Người đời sau nhớ đến Trương Dục, xây dựng từ thờ ở núi Thất Khúc , tôn làm Lôi Trạch Long Vương . Sau Trương Dục Từ ( Nơi thờ Trương Dục ) với Đồng Sơn thờ Tử Đồng Thần Á Tử hợp làm một . Trương Dục gọi sang thành Trương Á Tử . Đường Huyền Tông lúc gặp loạn An Lộc Sơn chạy vào đất Thục ( Giữa đường quân lính ép ông phải giết Dương Quý Phi tại gò Mã Ngôi tạo thành mối tình thiên thu uất hận ) khi đi qua núi Thất Khúc , trong mộng gặp Anh Liệt Trương Á Tử ,bèn truy phong làm Tả Thừa Tướng , tế lễ rất trọng . Đường Hy Tông trong lúc gặp loạn cũng vào Thục , đi qua Thất Khúc Sơn cũng thân hành Lễ Tử Đồng Thần , phong Trương Á Tử làm Tế Thuận Vương , lại cởi ngọc bội và kiếm báu của mình hiến kính cho Thần . Vào đời nhà Tống cũng có nhiều sắc phong , như Tống Chân Trông phong Trương Á Tử là Anh Hiển Vũ Liệt Vương , Tống Quang Tông phong là Trung Văn Nhân Vũ Hiếu Đức Thánh Liệt Vương , Tống Lý Tông phong là Thần Văn Thánh Vũ Hiếu Đức Trung Nhân Vương . Nguyên Nhân Tông năm Diên Hữu thứ hai ( 1316 ) phong Trương Á Tử là Phụ Nguyên Khai Hóa Văn Xương Tư Lộc Hoành Nhân Đế Quân vì thế Tử Đồng Thần Trương Á Tử cũng gọi là Văn Xương Đế Quân .
Trung Thành Với Người Trên Hiếu Với Cha Mẹ :
Văn Xương Đế Quân do khởi nghĩa mà chết , là trung chủ cứu dân công tích lơn , “Tử Đồng Đế Quân Hóa Thư” nói Trương Á Tử , lúc còn nhỏ mẹ bị ung mủ nặng , liền dùng miệng hút mủ cho mẹ , lại trong lúc đêm tối cắt thịt đùi nấu cho mẹ ăn , mẹ liền khỏi bệnh .Sau trị bệnh dịch lan tràn cho dân , mộng được Thần cho “Đại Động Tiên Kinh” cùng bùa phép , nói có thể trị tà đuổi bệnh , liền làm theo thấy ứng nghiệm . Vì thế Văn Xương Đế Quân là tấm gương Từ Tường Hiếu Thân (Từ bi tốt lành hiếu với cha mẹ ) . Vào thời Tống Nguyên tạo thành trong sách “Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn” ghi chép các chuyện người xưa học tập thành tài cứu giúp mọi người , làm việc thiện mà được phúc , chứng minh chân lý “ Có Thiện Thiện Báo, Có Ác Báo Ác” , quả báo gần tất là nơi mình , quả báo xa tất vào con cháu , đây chính là nhân quả báo ứng, khuyến khích con người ta hành thiện tích đức .
Văn Xương Tư Mệnh :
Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn” nói Văn Xương Đế Quân có 73 thứ giáo dục con người, từ Sĩ Đại Phu , từ Quan Thanh Liêm , đến trăm họ nhân gian, cùng không cho sương gió xâm phạm . “Trợ người trong nạn , cứu người lúc nguy cấp , an ủi người mà côi , dung nạp người thái quá , bóng mát thật lớn ( Quảng Hành Âm Chất ) , cao lớn như trời ”. Bởi vì Thiên Đế mệnh lệnh cho Văn Xương Đế Quân quản lý sổ công danh mọi sự , phàm nhân gian mà chăm hương khói thờ phụng rồi học tập , tất được lựa chọn. Đăng khoa có danh có lộc , xướng tên bảng vàng , cho đến hai phủ qua lại tất cả đều do Văn Xương Đế Quân quản lý .
Thờ Phụng :
Sau thời Nguyên Minh , theo sự biến đổi của chế độ khoa cử mà sự thờ phụng Văn Xương Đế Quân cũng dần chở nên phổ biến . Các nơi đều có Văn Xương Cung , Văn Xương Các hoặc Văn Xương Từ , trong tất cả thì Văn Xương Cung ở huyện Thất Khúc Sơn ở Tứ Xuyên là lớn nhất ( Ảnh Trên Cùng), có một số thư viện hoặc trường học cũng có thờ Văn Xương Đế Quân , tuy thời thế có lúc thăng trầm nhưng việc kính lễ thờ phụng Văn Xương Đế chưa bao giờ bị bỏ . Ngày xưa mỗi năm vào ngày 3 tháng 2 là ngày Thần Đản của Văn Xương Đế Quân , quan phủ cùng các học trò nơi địa phương lại đến Văn Xương Miếu tế lễ , sau đó ngâm thơ làm văn , đánh cờ , gảy đàn tạo thành Hội Văn Xương .
Trích Trong Kho Tàng Tư Liệu Đạo Giáo
www.phongthuy123.com – A Tư Tiểu Khang Dịch .
Văn Xương Linh Phù
Văn Xương Phù Hiệu Quả : Đọc sách nhanh hiểu , công tác thuận lợi ,
1)Phương Pháp Sử Dụng Gấp Linh Phù thành hình tam giác đeo trong người .
2)Gấp Linh Phù thành hình tam giác đặt tại nơi thường đọc sách .
3)Năm 2007 treo Linh Phù ở Tây , Đông Nam .
4)Dùng Phù này thêm 8 Nguyên Bảo ( Vàng Thoi ) 8 Thọ Kim ( Tiền Vàng ) đặt tại ngoài cửa , nếu cần gấp có thể mỗi ngày đốt 1 là Phù liên tục 7 ngày tất có ứng nghiệm .
Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: