Khác Biệt Giữa “Đại Huyền Không Bí Thuật” Và “Thẩm Thị Huyền Không Học”

Một. Hiện nay sách về Địa Lý , ít trâu nhiều cọc, trắng đen khó phân. Như Khương Nhữ Cao trong Ai tinh Chân Quyết “Tý Quý tịnh Giáp Thân, Tham Lang Nhất Lộ Hành” đó không phải là chính quyết. Thẩm trúc nhưng đời Thanh theo Chương Trọng Sơn trong cuốn “Âm Dương Nhị Trạch Lục Nghiệm”, dùng trí tuệ của mình giải lời làm ra cuốn “Thẩm Thị Huyền Không Học” ( Tức Huyền Không Phi Tinh Pháp) , quen gọi là Tiểu Huyền Không. Chân chính Đại Huyền Không Bí Thuật từ trước tới giờ chưa hề công khai, trên thị trường các loại sách về Đại Huyền Không đều do họ Tưởng chân truyền.
Nghe tới “Đại Huyền Không” , mọi người thường biết ngay Tiểu Huyền Không ( Tức Thầm Thị Huyền Không Học) với Đại Huyền Không có trình tự thao tác cùng giá trị thực dụng có sự khác biệt rất lớn. Trong trỉnh tự thao tác, Thẩm thị Tiểu Huyền Không luôn khỏi ba bàn : 1 – Vận Bàn; 2 – Sơn Bàn; 3 – Hướng Bàn, lại có Hạ Quái với Hạ Quái không giống nhau, mười phần phức tạp, làm mê hoặc học giả. Mà Đại huyền Không lại rất giản dị, dễ học, không luận Ai Tinh đi xuôi hay đi ngược, đều một bàn là thành, Đại Đạo Chí Giản Vận Tố Tiện.


Hai. Thẩm Thị Huyền Không trong lúc đo lường chi tiết mỗi sơn mỗi hướng kiêm bao nhiêu độ, nếu trong vòng 3 độ thì dùng Hạ Quái, nếu ra ngoài thì dùng Thế Quái Tinh.
Giả như khám xét lại các mộ cũ thì sẽ xuất hiện vẫn đề, nguyên nhân bởi mộ cũ thì căn cứ vào đâu để phân biệt kiêm hay không kiêm bao nhiêu độ, lại càng không thể khai quật nên để xem được ! Đã không nói dduocj kiêm bao nhiêu độ Tọa Hướng, thì nói làm sao cho được Tinh Bàn, nếu dùng Đại Huyền Không để xem xét thì khác, mộ mới mộ cũ đều rõ ràng, vấn đề tất nhiên không tồn tại.
Ba. Trong vấn đề Điên Đảo Thuận Nghịch, Thẩm Thị Huyền Không Học là lấy Vận Tinh làm sao lập cực, Điên Đảo Thuận Nghịch hoàn toàn lấy địa bàn sơn hướng quái vị Thiên Địa Nhân đen đỏ âm dương làm căn cứ, từ đó quyết định Sơn Bàn và Hướng Bàn phi thuận hay phi nghịch. Đại Huyền Không dựa vào nguyên vận thượng hạ không giống nhau, lấy chín sao phân làm âm dương, dương thuận âm nghịch, tức dương một đường, âm một đường.
Cứ Dương trạch lấy Bản Sơn Tinh nhập giữa lập cực, Âm trạch lấy Phụ Mẫu Tinh nhập giữa lập cực, tất cả tùy nguyên vận mà xuôi xuôi ngược. Do đó có thể thấy “Đại Huyền Không Bí Thuật” và “Thẩm Thị Huyền Không Học” trong lý luận Ai tinh điên đảo thuận nghịch xem trong bản chất là không giống, cũng không khó thấy được căn cứ của Thẩm Thị tiểu Huyền Không Âm Dương xuôi ngược là một loại ngụy pháp ngớ ngẩn, thực tế ứng dụng, mê hoặc người khác hại bản thân mình, dùng nó không phát hoặc phát hung họa, có thể nói Đại Pháp thì không thế. Nạn Quái Chung Nghĩa Minh Tiên Sinh có nhận định rằng “Thực Tế Ứng Dụng Nghiệm Giả Cố Hữu, Dụng Chi Bất Phát, Thậm Hoặc Phát Hung Họa Giả, Diệc Bất Tại Số”

A Tư Tiểu Khang – http://www.phongthuy123.co.cc

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: